Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 33 dni, bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 33 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo skutecznie poinformować nas (KJUST Sp. z o.o. S.k., ul. Sosnowiecka 91, 31-345 Kraków, info@torbysamochodowe.pl, Telefon: +48 570 488 655) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pocztą elektroniczną. Rekomendujemy skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Celem zachowania prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby w sposób skuteczny wysłali Państwo informację dotyczącą realizacji przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu 33 dni.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności związane z zakupem towaru, w tym koszty dostarczenia rzeczy (jeżeli ponieśliście Państwo takowe, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie po jego otrzymaniu, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z realizacją zwrotu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu rzeczy o wartości do 399 zł, poniosą Państwo jedynie koszty przesyłki towarzyszącej zwrotowi rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu rzeczy o wartości powyżej 399 zł, nie poniosą Państwo żadnych kosztów przesyłki towarzyszących zwrotowi rzeczy, pod warunkiem skorzystania z usługi wykonania zwrotu przez wskazanego przez nas kuriera.

Prosimy odesłać lub dostarczyć nam rzecz na adres Centrum Logistyczne KJUST, ul. Sosnowiecka 91, 31-345 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą bądź dostarczą Państwo rzecz przed upływem terminu 33 dni.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W celu realizacji odstąpienia od umowy, prosimy o zalogowanie się na konto z użyciem swojego loginu oraz hasła, wybrać ZWROT RZECZY a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami programu. W przypadku problemów w wykonaniem odstąpienia od umowy w wyżej opisany sposób, prosimy o użycie poniższego formularza, podpisanie go i zeskanowanie oraz przesłanie na nasz adres mailowy info@torbysamochodowe.pl. Wykorzystanie formularza nie jest wymagane, wystarczy jak prześlecie Państwo podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawierające informacje zawarte w poniższym formularzu.  

 

Formularz ZWROTÓW

 

 

pixel